• PL: +48 534 180 979
    EN: +44 742 429 21 11

Regulamin

Każdy zleceniodawca korzystający z naszych usług akceptuje poniższy regulamin.

Zabronione jest umieszczanie w nadany towar wyrobów akcyzowych, środków i rzeczy zabronionych do przewozu na terenie krajów Unii Europejskiej.

Są to między innymi:
- alkohol,
- papierosy,
- tytoń i wyroby tytoniowe,
- narkotyki,
- środki odurzające,
- środki psychotropowe,
- broń,
- amunicja.
W przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych zasad regulaminu, stwierdzenia nieprawidłowości w nadanym towarze lub w toku czynności podjętych przez służby do tego uprawnione na terenie Unii Europejskiej, wszelkie koszty i konsekwencje ponosi zleceniodawca.